Havsbaserad vindkraft

Genom vindkraft tar vi tillvara på den nästan konstanta starka vinden till havs för att bygga ut storskalig förnybar elproduktion.

RWE:s vindkraftsparker till havs

Vindkraft till havs kan byggas ut i stor skala och till havs är vindarna starka, vilket gör havsbaserad vindkraft till en stabil energikälla hela året. RWE är världens näst största operatör av havsbaserade vindparker, med över 20 års erfarenhet av utveckling, byggnation och drift av havsbaserade vindkraftsprojekt.

Längs Europas kuster driver vi 19 vindparker med den totala effekten 3,3 GW.

De 19 havsbaserade vindparker vi driver längs Europas kuster finns – förutom i Sverige och Danmark i Norden – i Tyskland, Belgien och Storbritannien.

Havsbaserad vindkraft | RWE Renewables i Norden

Vindkraftens viktiga roll i Norden för omställningen till förnybar energi

Vi bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället, bidra till klimatomställningen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Samtidigt vill vi skapa lokal nytta nära alla våra vindparker.

Fakta om vindkraft och förnybar energi | RWE i Norden

Så skapar vindkraften nytta i samhället

Vindkraft har stora miljömässiga fördelar, och ger dessutom ekonomiska nyttor – både lokalt och regionalt. Arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas.

Läs mer om vindkraftens positiva effekter här

Vår projektportfölj med havsbaserad vindkraft i Norden

Vår nuvarande utvecklingsportfölj med vindkraftsparker till havs i Norden inkluderar två havsbaserade vindkraftsparker i drift, en under byggnation och sju projekt under utveckling. Här hittar du mer om några av våra projekt.

Om du har några funderingar eller frågor kring våra utvecklingsprojekt i tidigt skede, kontakta gärna oss.


Havsbaserade vindkraftsparker i drift

Kårehamn, Sverige

Kårehamn togs i drift 2013 och är en av få havsbaserade vindparker i Sverige.

Kort om vindkraftsparken

Vindkraftsparken Kårehamn ligger i den svenska delen av Östersjön, cirka sju kilometer öster om Kårehamn på Öland. Vindkraftsparken består av 16 Vestas V112 vindkraftverk, där varje verk är 76,9 meter högt med en kapacitet på 3 MW. Kårehamn levererar el till motsvarande 34 000 hushåll, eller halva Ölands befolkning. RWE Renewables har investerat drygt en miljard kronor i konstruktion och drift av anläggningen.

Visa mindre
Kort om vindkraftsparken
Rødsand 2 | RWE Renewables i Norden

Rødsand 2, Danmark

Rødsand 2 togs i drift i oktober 2010 och ligger söder om den danska ön Lolland i Östersjön.

Kort om vindkraftsparken

RWE driver redan den danska havsbaserade vindkraftsparken Rødsand 2, som ligger söder om den danska ön Lolland, cirka 10 kilometer sydost om Rødbyhavn. Vindkraftsparken har en installerad effekt på 207 MW. RWEs andel är 20 procent. Rødsand 2 har varit i drift sedan 2010.

Visa mindre
Kort om vindkraftsparken

Havsbaserade vindkraftsparker under uppförande

Thor, Danmark

RWE går vidare i utvecklingen av den havsbaserade vindkraftspark Thor, som ska byggas utanför den danska västkusten – cirka 22 kilometer från Thorsminde på Jyllands västkust.

Kort om projektet

Med en planerad kapacitet på 1 000 MW blir Thor Danmarks största havsbaserade vindkraftspark hittills. Vindkraftsparken byggs utanför Jyllands västkust.

Visa mindre
Kort om projektet

Havsbaserade vindkraftsprojekt under utveckling

Neptuni, havsbaserade vindkraftsparkerna | RWE Renewables i Norden

Neptuni, Sverige

Vi undersöker möjligheterna för en av de största havsbaserade vindkraftsparkerna i Östersjön.

Kort om projektet

Den planerade vindkraftparken ca 12 km nordost om Öland, ca 26 km väster om Gotland samt ca 36 km öster om fastlandet planeras stärka energiförsörjningen i södra Sverige med ca 1,6 GW. Projektet kommer bidra till att minska den regionala kapacitetsbristen och underlätta industrins och vägtransporternas klimatomställning.

Visa mindre
Kort om projektet
Thor | RWE Renewables i Norden

Södra Victoria, Sverige

Cirka 100 kilometer sydost om Öland utvecklar vi just nu vårt största projekt i Norden.

Kort om projeket

2 000 MW kommer vindkraftsparken sydost om Öland, mot den polska gränsen, stärka energiförsörjningen i södra Sverige. Projektet kommer minska den regionala kapacitetsbristen och underlätta industrins och vägtransporternas klimatomställning. Den havsbaserade vindkraftsparken är planerad att börja leverera el år 2030.

Visa mindre
Kort om projeket
Greenfield-projekt Ymer | RWE

Ymer, Sverige

Vi undersöker möjligheterna för en vindkraftspark cirka 60 km söder om Karlskrona i Södra Östersjön.

Kort om projektet

Ymer är ett av våra så kallade Greenfield-projekt, vilket innebär att vi börjar från grunden med att undersöka de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att etablera en vindkraftpark i området. Vindkraftparken, som skulle ha en installerad effekt på cirka 4 GW, kan utgöra ett viktigt tillskott för att stärka energiförsörjningen i södra Sverige där det finns ett stort behov av ny elproduktion.

Visa mindre
Kort om projektet

Flytande vindkraftsprojekt under utveckling

Greenfield-projekt Elinor | RWE

Elinor, Sverige

Vi undersöker möjligheterna för en flytande havsbaserad vindkraftspark i Östersjön, nordväst om Gotland. 

Kort om projektet

Elinor är ett av våra Greenfield-projekt, vilket innebär att vi börjar från grunden med att undersöka de tekniska och miljömässiga förutsättningarna att etablera en vindkraftpark i området. 

Visa mindre
Kort om projektet
Utsira Nord

Utsira Nord, Norge

Vi deltar i auktionen för Utsira Nord, en flytande vindkraftspark cirka 25 kilometer väster om Karmøy i Norge.

Kort om projektet

Utsira Nord planeras ha en total installerad effekt på 1500 MW, uppdelat på tre områden på 500 MW vardera. Det kommer att vara den första storskaliga flytande vindkraftsparken i Norge och en av de första i världen.

Visa mindre
Kort om projektet

Vår projektutvecklingsportfölj i tidigt skede

I dagsläget driver RWE nära 300 MW vindkraft i Norden, med land- och havsbaserade vindkraftsparker i Sverige och Danmark. Därutöver har RWE en utvecklingsportfölj med en potential på över 10 GW*.

Vi är dedikerade till att driva omställningen mot ett hållbart nordiskt energisystem, och ser mycket fram emot att höra från er om ni har frågor om vår verksamhet.

(* projektportföljen innehåller havsbaserade projekt som ännu inte har uppnått full exklusivitet).

Du kanske också är intresserad av

Utforska våra projekt och verksamhetsplatser

Hitta alla våra kontor och verksamhetsplatser i Norden på en karta.

Till kartan

RWE i Norden

Vi utvecklar, bygger och driver den förnybara elproduktionen i Sverige och Danmark och expanderar i Norge.

Tillbaka till startsidan

Landbaserad vindkraft

Vi har ett ägarperspektiv genom hela värdekedjan som gör oss till en stark och långsiktig aktör för energiomställningen till förnybar elproduktion i Norden.

Vår verksamhet inom landbaserad vindkraft

Svenska huvudkontoret

RWE Renewables Sverige AB

Pildammsvägen 6B, vån 2
211 46 Malmö
Sverige

Danska huvudkontoret

RWE Renewables Danmark A/S

Vesterbrogade 1L
1620 Copenhagen V
Danmark

Norska huvudkontoret

RWE Renewables Norge AS

Stortorvet 7
0155 Oslo
Norge