Nysäter Landbaserad vindkraftpark | RWE i Norden
Nysäter Landbaserad vindkraftpark | RWE i Norden

I drift | Landbaserad vindkraftpark

Nysäter

Fakta och siffror

Placering Parken ligger i Viksjö i Härnösands kommun, ca 50 km nordväst om Sundsvall.
Driftsättning Juni 2022
Total installerad effekt 475 MW
Antal verk 114
Turbinhöjd 186-220m

 

Utvecklingen av Nysäter Wind Farm påbörjades 2010 av SCA och övertogs 2011 av E.ON Climate & Renewables, numera RWE Renewables, som äger 20% av parken och har uppdrag att vara ägarrepresentant. De resterande 80% ägs av en fond som hanteras av Energy Infrastructure Partners.

Anläggningen är en av Europas största vindkraftparker och utgörs av två områden kallade Hästkullen och Björnlandhöjden. Det finns två modeller av turbiner i parken, en mindre och en större enligt tabellen ovan, båda levererade från turbintillverkaren Nordex. Tillsammans producerar turbinerna 1,7 TWh per år vilket ungefär motsvarar den årliga energiförbrukningen hos 300 000 svenska hushåll. Vindparken bidrar till minskade koldioxidutsläpp av med en miljon ton per år, vilket motsvarar utsläppen från drygt 600 000 bilar.

Bygget av parken påbörjades 2018 verken driftsattes successivt i takt med att de färdigtställdes. I mitten av november 2020 kopplades den första turbinen upp på nätet, där stamanslutningen sker vid stamnätstationen Nysäter, vilken gett parken dess namn.

En annan viktig milstolpe för projektet är överenskommelsen mellan vindkraftparken och Vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden om den bygdepeng som ska utgå till den närliggande bygden. Pengarna ur fonden är tänkta att användas till utveckling inom lokala näringsliv-, sport-, kultur- och fritidsprojekt.

Driftsättning av en av Europas största vindparker sker i juni 2022.


Nysäter | 3 fakta

Nysäter | Projektuppdatering