RWE Image

Offshore Windfarm

Kårehamn

Fakta och siffror

Placering

Borgholm Kommun nära den svenska ön Öland i Östersjön

Driftsättning

2013

Total installerad kapacitet

48 MW

Antal turbiner

16

Turbinhöjd

79,6 meter

 

Kårehamn Offshore Windfarm, eller Kårehamn Vindkraftspark, ligger i den svenska delen av Östersjön ungefär 7 km utanför Kårehamns kust. RWE Renewables, tidigare kända som E.ON Climate & Renewables, investerade 120 miljoner Euro i anläggningen och driften av vindkraftparken på 48 MW. Det tog 19 månader att konstruera parken varefter den kopplades upp mot det svenska elnätet under 2013.

Den består av 16 Vestas V112 vindturbiner på 3 MW vardera och tillsammans genererar de el till 33 996 hushåll. Att tillverka denna mängd el med vindkraft istället för med fossila bränslen sparar 68 706 ton utsläpp av CO2 varje år.

Placeringen nära kusten minskar kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen, det underlättar logistiska insatser samt tillåter direkt uppkoppling till det landbaserade elnätet. RWE Renewables, tidigare kända som E.ON Climate & Renewables, beställde det toppmoderna och speciellt tillverkade skeppet för havsbaserade konstruktioner MPI Discovery, att utföra installationen av vindkraftsparker – inklusive Kårehamn – och har chartrat det i sex år. Discovery har sex lyftande ben som kan användas för att lyfta hela skeppet ur vattnet. Detta skapar en stabil plattform från vilket fundament och vindturbiner på ett säkert sätt kan installeras även vid hård sjögång. Denna framgångsrika erfarenhet har utformat grunden till RWE’s standardprocess för säker och kostnadseffektiv installation.