RWE Image

Offshore Windfarm

Kårehamn

Fakta och siffror

Placering

Borgholm Kommun nära den svenska ön Öland i Östersjön

Driftsättning

2013

Total installerad kapacitet

48 MW

Antal turbiner

16

Navhöjd

80 meter

 

10 år av säker och tillförlitlig havsbaserad elproduktion

Kårehamn Vindkraftspark ligger i den svenska delen av Östersjön ungefär 7 km utanför Kårehamns kust. RWE investerade 120 miljoner Euro i byggandet och driften av Vindkraftsparken på 48 MW, som anslöts till elnätet 2013 efter en byggperiod på 19 månader. De 16 Vestas V112 turbinerna med en navhöjd på 80 meter och en kapacitet på 3 MW vardera är installerade på gravitationsfundament på vattendjup på upp till 20,5 meter. Vindkraftsparken drivs och underhålls av RWE från dess operationsbas i hamnen i Kårehamn på Öland.

Tack vare det engagerade teamet från RWE och de gynnsamma vindförhållandena till havs producerar de 16 turbinerna effektivt grön energi. Det räcker för att försörja cirka 34 000 svenska hem eller motsvara två tredjedelar av den årliga elkonsumtionen på Öland. Vindkraftsparken har dessutom spelat en avgörande roll för att återuppliva den gamla fiskehamnen i Kårehamn.