RWE Offshore Wind GmbH

Ett decennium med havsbaserad vindkraft: 10-årsjubileum för RWE:s vindkraftspark Kårehamn

RWE Image
RWE Image
RWE Image
RWE Image
  • 10 år av säker och pålitligt elproduktion: Svenska vindkraftsparken Kårehamn försörjer 34 000 hushåll årligen

Malmö 30 november 2023

RWE:s svenska havsbaserade vindkraftspark Kårehamn togs i drift i oktober 2013. Belägen i Östersjön, 7 kilometer från den svenska kusten nära Öland. Parken har med sina 16 turbiner en installerad kapacitet på 48 megawatt (MW) och har genererat grön el tillförlitligt i tio år. Turbinerna är installerade på gravitationsfundament på vattendjup upp till 20,5 meter och har en navhöjd på upp till 80 meter med en kapacitet på 3 MW vardera. Vindkraftparken drivs och underhålls av RWE från dess operationsbas i hamnen i Kårehamn på Öland.

Matilda Machacek, Nordenchef för havsbaserad vindkraft: ”Grattis på jubileet Kårehamn, vårt första svenska havsbaserade projekt. Tack vare vårt dedikerade drift- och underhållsteam samt de utmärkta förhållandena för havsbaserad vindkraft genererar de 16 turbinerna tillförlitligt effektivt med grön el för att försörja cirka 34 000 svenska hushåll eller två tredjedelar av Ölands årliga konsumtion – och detta kommer att fortsätta under nästa decennium. Tack vare vindkraftsparken har den gamla fiskehamnen i Kårehamn återupplivats. Baserat på vår stora erfarenhet från Kårehamn planerar vi att bygga fler havsbaserade vindkraftverk för Sverige för att stödja landets klimatmål.

Om Sverige vill uppnå sitt mål att vara klimatneutralt till 2045, är utvecklingen av nya havsbaserade vindkraftparker avgörande, och kommer även att hjälpa den svenska industrin på dess gröna resa mot elektrifiering.

RWE – en erfaren aktör inom havsbaserad vindkraft

RWE, en världsledande aktör inom havsbaserad vindkraft, driver 19 havsbaserade vindkraftparker med en pro-rata installerad kapacitet på cirka 3,3 gigawatt (GW) i fem länder. Två havsbaserade vindkraftparker, Thor (1,1 GW) i Danmark och Sofia (1,4 GW) i Storbritannien, är under konstruktion, och ytterligare projekt är under utveckling världen över. RWE:s över 20-åriga erfarenhet av att använda bottenfasta vindkraftverk, kombinerat med dess starka interna ingenjörsteam och globala erfarenhet, innebär att företaget är särskilt väl rustat för att också bli en marknadsledare inom flytande vindkraft och låsa upp den storskaliga potentialen i djupa vatten runt om i världen.

Bildmaterial för användning I media finns tillgängligt på RWE Media Centre (kredit: RWE).

Downloads