RWE Image

Landbaserad vindkraftspark

Lundåkra Repowering

RWE Renewables Sweden AB utreder möjligheten att genomföra en så kallad repowering, det vill säga att byta ut de äldre vindkraftverken mot modernare och mer effektiva verk, i vindkraftsanläggningen Lundåkra intill LSR:s återvinningscentral i Landskrona.

RWE Image

Tomas Sjödahl

Projektledare

Samråd pågår till den 31 mars 2024

RWE bjuder nu in till samråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §). Syftet med samrådet är att informera om den planerade vindparken samt erbjuda myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med upplysningar och förslag (samrådsyttranden). Längre ner på denna sida finns möjligheten att ladda ned samrådsunderlaget samt att lämna skriftligt yttrande till samrådet.

Delar av samrådsunderlaget finns utställt på Landskrona stadsbibliotek under perioden 15 februari – 7 mars. Där finns kartor, planscher och annat informationsmaterial. RWE kommer ha representanter på plats för att svara på frågor vid tillfällena nedan:

Den 15 februari kl. 13 –18
Den 29 februari kl. 10 –18
Den 7 mars kl. 10-18

Öppettider: Bibliotekets ordinarie öppettider Mån-Ons kl 10-19, Fre 10-17, Lör 10-15
Adress: Landskrona stadsbibliotek, Regeringsgatan 13


Bakgrund

Platsen vid havet i Lundåkrabukten har optimala förhållanden för att producera vindel, vilket har gjorts i över 30 år. Mellan 1992 och 1995 uppförde Landskrona stad två vindkraftverk som senare såldes till Sydkraft (sedermera E.ON). 2002 uppfördes två nya vindkraftverk och 2008 byttes de två ursprungliga verken ut mot modernare modeller. RWE tog över driften 2019 i samband med att E.ONs vindkraftsverksamhet i Sverige såldes till bolaget och har lokal servicepersonal som sköter driften av vindkraftverken.

Varför vindkraft i Lundåkra?

Det finns flera skäl till att just Lundåkra lämpar sig för vindkraft och att det funnits vindkraftverk på platsen sedan 1992 – i över 30 år. Det grundläggande är förstås att det på platsen råder mycket bra vindförhållanden. Dessutom finns relativt få motstående intressen enligt miljöbalkens prövningsområde. Vi tycker att bra vindlägen även ska ha den bästa tekniken. Därför vill vi byta ut de gamla vindkraftverken vid Lundåkra mot nya. Det ger mer el och bättre förutsättningar för långsiktig lokal produktion av förnybar energi.

Vindkraftverken i Lundåkra över tid

RWE Image

Om projektet

  • Lokalisering: Landskrona kommun, intill LSR:s återvinningscentral
  • Antal vindkraftverk: 3 st
  • Max. totalhöjd: 225 meter
  • Installerad effekt: 21MW
  • Årlig elproduktion: ca 63 GWh
  • Projektfas: Avgränsingssamråd och utredning
  • Markägare: Landskrona kommun
  • Projektägare: RWE Renewables Sweden AB
  • Konsult: Renewable Sweden AB
RWE Image

Lämna ditt yttrande till samrådet

Genom kontaktformuläret nedan kan du lämna yttrande till samrådet. Samrådet pågår till och med den 31 mars 2024. Kontaktformuläret har en teckenbegränsning och om du önskar lämna ett längre yttrande går det bra att skicka ett e-postbrev till annie.l@renewablesweden.com eller ett brev till adressen:

Renewable Sweden AB
Att: Annie Larsson
Batterivägen 2
311 39 Falkenberg

Märk meddelandet eller brevet med ”Lundåkra”.

RWE värnar om din personliga integritet. Läs om hur RWE hanterar dina personuppgifter här.


Tillståndsprocessen för vindkraftsetablering på land

RWE Image