RWE Renewables GmbH

RWE hjälper ungdomar i Malmö in i arbetslivet

RWE Image

Malmö, 31 mars 2022

Energibolaget RWE inleder ett samarbete med organisationen NU: Nolla Utanförskapet, som hjälper ungdomar in i arbetslivet. RWE bidrar bland annat genom att hjälpa elever med läxläsning och inspirera till vidareutbildning. 

  RWE är mitt i en grön omställning där vi bygger ut den förnybara elproduktionen i Sverige, i syfte att bidra till ett klimatmässigt hållbart samhälle. Samarbetet med Nolla Utanförskapet är en del av vårt arbete för att även bidra till ett socialt hållbart samhälle, där ungdomar ges förutsättningar att komma in i arbetslivet, säger Moa Rosén, projektutvecklare på RWE.

Två gånger per termin välkomnar RWE ungdomar från utsatta områden till sina kontorslokaler i centrala Malmö. Medarbetare från RWE är på plats för att hjälpa till med läxläsning, skapa nya kontakter och inspirera till vidareutbildning. Därutöver ger RWE också ett ekonomiskt bidrag till NU: Nolla Utanförskapet.

  Många unga är intresserade av klimat- och energifrågor. De ungdomar som träffar RWE:s medarbetare får inspiration, kunskap och verktyg som de kan använda för att skapa en bättre värld. Jag har svårt att tänka mig en bättre drivkraft för att ta sig ur utanförskapet, säger Sanna Wolk, grundare av NU: Nolla Utanförskapet.

NU: Nolla Utanförskapet arbetar för att alla unga ska ha lika möjligheter att nå sin fulla potential. Tillsammans med företag som vill ta ett socialt ansvar erbjuder organisationen läxhjälp för elever i åk 9 och gymnasiet som bor i utsatta områden eller kommer från en utsatt hemmiljö, men alla är välkomna. Varje vecka åker ungdomarna till företag i stadskärnorna för att göra läxan med företagsanställda. Samtidigt skapas förtroende, nya kontakter och möjligheter.

– Under Nolla Utanförskapets femåriga historia har arbetet resulterat i att fyra av fem av deras elever har gått vidare till universitetsstudier. Det är fantastiska resultat och jag hoppas att fler företag engagerar sig i Nolla Utanförskapet, säger Moa Rosén.

Nedladdningar