RWE Renewables

RWE:s utbyggnad av vindkraftsparken Örken ökar elproduktionen från förnybara energikällor i Halland

RWE Image
  • Grön energi till 4700 hushåll  
  • Ytterligare två vindkraftverk ska byggas och installeras som en utökning av den befintliga vindkraftsparken Örken i Halland
  • Driftsättning planeras ske sommaren 2023 
  • RWE Renewables har idag en bred utvecklingsportfölj i Sverige och utbyggnaden av vindkraftsparken bidrar till att möta den ökade efterfrågan på el i södra Sverige

Malmö, 25 januari 2023

Det finns redan en befintlig landbaserad vindkraftpark som består av 6 stycken turbiner (Vestas V112) i RWE:s drift i några år. Örken, med en kapacitet på 18 megawatt togs i drift 2012. RWE utökar nu vindkraftsparken med ytterligare två stycken vindkraftverk (Vestas V136) som kommer att ge en extra kapacitet på 8,4 megawatt (4,2 megawatt vardera).

Frida Godet, chef för projektutveckling landbaserad vind i Sverige på RWE Renewables: ”Mindre insatser gör också skillnad och bidrar till den gröna energiomställningen. Dessa två extra turbiner kommer att generera grön el motsvarande den årliga elförbrukningen hos 4700 svenska hushåll* och de är placerade i södra Sverige, där elbehovet är som störst.” 

Projektet Örken ligger utanför samhället Torup i Halland. RWE har ett ägarperspektiv genom hela värdekedjan och har funnits med sedan tidigt utvecklingsskede och hela vägen fram till byggnation och drift. EON är nätägare och nätet kommer att utökas till de två nya turbinerna.

Frida Godet, chef för projektutveckling landbaserad vind i Sverige på RWE Renewables: ”Utbyggnaden av Örken ligger i linje med vår strategi att öka elproduktionen från förnybara energikällor för att möta den ökade efterfrågan på el. RWE Renewables ansvarar för drift och underhåll av landbaserade vindkraftsparker med en total installerad effekt på cirka 750 megawatt**. I vår utvecklingsportfölj för landbaserad vindkraft i Sverige finns projekt i olika skeden på totalt mer än 2000 megawatt.” 

Byggarbetet på plats ska vara klart under våren och installationen av turbinerna kommer att ske under sommaren.

Mats Ivarsson, Sales Manager, Pre-owned Turbines på Vestas: "Vi är glada att RWE valt Pre-owned turbiner för sin utökning av parken. Dessa Pre-owned turbiner är tillverkade av totalrenoverade delar som annars skulle gått till återvinning. Klimatnyttan blir därför ännu större än vid köp av helt nya turbiner. Hela parken kommer dessutom att livtidsförlängas från 20 till 30 år vilket också förbättrar klimatavtrycket."  

*Baseras på 5000kWh/år per hushåll
**RWE pro rata kapacitet mer än 200 megawatt

Nedladdningar