RWE Renewables

Nytt forskningsprojekt ska stärka energibranschens arbete för biologisk mångfald

RWE Image

27 april 2022

Artificiell intelligens och digital innovation ska bidra till att stärka den biologiska mångfalden vid bland annat energiproduktion. Forskningsprojektet Biopath i Lund har beviljats 50 miljoner kronor i finansiering under fyra år. Vindkrafts- och vätgasbolaget RWE är ett av företagen som bidrar till projektet.

– Produktionen av förnybar el behöver byggas ut snabbt för att vi ska kunna elektrifiera samhället, bidra till att lösa klimatkrisen och stärka industrins konkurrenskraft. När vi bygger nya vindparker vill vi gärna skapa positiva mervärden för bygden, till exempel genom att bidra till ökad biologisk mångfald, därför kändes det självklart att vara med i det här projektet, säger Moa Rosén, projektutvecklare på RWE.

Forskningsprogrammet Biopath ska kartlägga, utvärdera och samutveckla befintliga och nya tillvägagångssätt för hur biologisk mångfald kan integreras i ekonomiskt beslutsfattande. Till detta kommer de institutionella och politiska konsekvenserna också att analyseras. Arbetet genomförs av ett internationellt forskarteam tillsammans med ett konsortium av företag och myndigheter, där RWE avsätter 80 arbetstimmar per år.

– Det finns en stark kraft att ta itu med dessa viktiga frågor och utveckla praktiska lösningar som kan värna den biologiska mångfalden. Engagemanget från våra partner inom industrin och finansvärlden är oerhört inspirerande, säger Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan i Lund och programchef för Biopath.

Programmet har beviljats medel på 50 miljoner kronor under en fyraårsperiod från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och startar i september 2022. RWE deltar som ett av sex företag från energisektorn.

– Vi kommer arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I denna process utnyttjar vi potentialen i digital innovation och AI-expertis, säger Susanne Arvidsson.

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för alla arter och livsmiljöer som finns på jorden och spelar en avgörande roll för att ekosystemen ska fungera. Arter utrotas i dag från jorden mellan 100 och 1 000 gånger snabbare än före industrialiseringen och FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES, slog 2018 fast att förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna.

Fakta: Forskningsprogrammet Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity, Biopath

  • Leds av Lunds universitet 
  • Finansieras av den oberoende forskningsstiftelsen Mistra  
  • Pågår i åtta år och finansieras med 50 miljoner kronor per fyraårsperiod 
  • Inkluderar forskare från Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet samt internationella forskningsinstitut  
  • 34 partner från näringslivet och myndigheter deltar genom ett konsortium 
  • Från energibranschen deltar EON, Kraftringen, Northvolt, OX2, RWE och Vattenfall 

Läs mer om Biopath på Lunds universitets hemsida här.