Dataskydd

RWE:s integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vårt företag. Din integritet är viktig för oss och du bör alltid känna dig säker och bekväm när du besöker vår webbplats. Därför har vi vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi alltid följer rådande lagstiftning. Detta dokument beskriver den information som vi kan samla in och vad vi gör med den.

RWE AG ansvarar för innehållet och tjänsterna som tillgängliggörs på denna webbplats.

RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1
45141 Essen
Tyskland
T +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005
Skicka E-mail till RWE Aktiengesellschaft

Om du har några frågor angående integritet, kontakta dataskyddsombudet på:

RWE AG

Datenschutzbeauftragter (dataskyddsombud)
RWE Platz 1
45141 Essen
Tyskland
Skicka E-mail till dataprotection@rwe.com

Personuppgifter

Du beslutar själv om du vill förse oss med dina personuppgifter eller inte, t.ex. som en del av en registreringsprocess eller kontaktförfrågan. I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att göra det möjligt att besvara din förfrågan, behandla din beställning eller ge dig tillgång till särskild information, produkter eller tjänster.

När du exempelvis registrerar dig eller skickar en kontaktförfrågan kan du frivilligt lämna ut dina personuppgifter till oss. Det kan innebära att vi måste förmedla dina uppgifter till ett företag som ingår i koncernen. Dina uppgifter delas inte med tredje parter utanför koncernen, såvida det inte uttryckligen krävs i enlighet med villkoren för din förfrågan eller den produkten eller tjänst som du har begärt. Du kommer att informeras om detta vid lämplig tidpunkt. Om du vill kan du även lämna dina personuppgifter till oss via applikationer som ingår i vår plattform (t.ex. kontaktformulär eller tjänster som kräver att du skapar ett användarkonto). Användningen av dessa applikationer kan vara föremål för villkor som skiljer sig från denna integritetspolicy. Vi kommer uttryckligen att uppmärksamma dig på detta via ytterligare integritetsklausuler. Artikel 6, paragraf 1 (b) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) fungerar som den juridiska grunden för behandling av personuppgifter för genomförande av ett avtal där du utgör en av parterna. I händelse av att vi behöver den registrerade personens samtycke för att behandla dennes personuppgifter, styrs detta av artikel 6, paragraf 1 (a) i GDPR.

Allmän information

Om du besöker våra webbplatser eller tittar på en fil, kommer uppgifter kopplade till denna process att lagras i en loggfil på vår webbserver. Förutom din IP-adress är dessa uppgifter inte länkade till dig personligen. Vi kan därför inte identifiera vilken användare som tittade på vilka uppgifter. Om du besöker vår webbplats kommer emellertid uppgifter som överförs till oss via din webbläsare samlas in och lagras automatiskt.

Detta omfattar följande uppgifter:

 • Domännamnet för webbplatsen du kom ifrån
 • Webbplatserna du besökte i vårt system 
 • Namnen på filerna du tittade på
 • Datum och tidpunkt när du tittade på en fil
 • Namnet på din internettjänstleverantör
 • Din dators operativsystem och webbläsarversion, i förekommande fall
 • Värdnamnet för den anslutna datorn
 • Språkinställningar

Dessa uppgifter samlas in i säkerhets- och/eller statistiskt syfte och för att optimera vår internetnärvaro. Dessa uppgifter tillskrivs inte specifika personer och förknippas inte med andra uppgiftskällor. Uppgifterna sparas i sex månader och raderas sedan. Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje parter. I undantagsfall kan vi vara skyldiga att vidarebefordra personuppgifter, men enbart när vi ombeds att göra detta av behöriga myndigheter, om detta krävs för att avvärja en risk, i brottsbekämpande syfte eller av någon annan anledning som fastställs av rådande lagstiftning.

IP-adresser

Vi undviker medvetet att logga IP-adresser i klartext när du använder våra webbplatser. Innan den sparas i vår webbservers loggfil kommer din IP-adress att pseudonymiseras med hjälp av en process som uppfyller gällande integritetskrav. Vi använder de pseodonymiserade IP-adresserna för att exempelvis identifiera och avvärja attacker eller sammanställa webbstatistik.

Webbanalys och webboptimering med hjälp av kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser. De används för att optimera vår webbplats, förbättra våra tjänster och i marknadsföringssyfte. Nedan beskrivs denna teknik och hur den används.

När du besöker en av våra webbplatser lagrar vi information på din dator i form av en kaka som vi automatiskt känner igen vid ditt nästa besök. Kakor är textfiler som lagras antingen i din webbläsare eller av din webbläsare på din dator. När du besöker en webbplats kan det hända att en kaka lagras i ditt operativsystem. Denna kaka innehåller en karakteristisk teckenföljd som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen besöks på nytt.

Användning av kakor gör det möjligt för oss att ge dig obegränsad användning av vår webbplats. De hjälper oss att säkerställa att ditt besök på vår webbplats är så bekvämt som möjligt. De hjälper oss exempelvis att anpassa en webbplats efter dina intressen eller spara ditt användarnamn så att du slipper att skriva in det varje gång du återkommer.

Våra webbplatser ger dig möjlighet att visa eller justera våra kakinställningar här. Vänligen observera att vissa kakor behövs av tekniska skäl för att säkerställa att vår webbplats fortsätter att fungera korrekt.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 4 nr. 8 i GDPR för drift och användning av kakor. Under vissa omständigheter kan det hända att personuppgiftsbiträdena har tillgång till de personuppgifter som samlas in och behandlas med hjälp av kakor. Se här för en detaljerad översikt av dessa uppgifter.

Se här för en översikt av de kakor som används på våra webbplatser, vilka uppgifter som behandlas i respektive fall och relevanta mottagare.

RWE använder kakor i följande kategorier:

 

Barn

Såvida de inte har tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare bör barn inte tillhandahålla personuppgifter på RWE:s webbplatser. RWE rekommenderar att alla föräldrar/vårdnadshavare förklarar för sina barn hur man hanterar personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt på internet. RWE kommer aldrig medvetet att samla in personuppgifter från barn eller på något sätt använda eller vidarebefordra sådan information till tredje parter utan tillstånd.

Säkerhet

RWE har infört rutiner för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Alla åtgärder har vidtagits för att skydda dina uppgifter mot förlust, destruktion, förfalskning, manipulering, obehörig åtkomst och otillåtet vidarebefordrande.

Länkar till andra webbplatser

RWE:s webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. I egenskap av leverantör av våra webbplatser ansvarar vi enbart för innehållet på våra egna webbplatser. Vårt eget innehåll måste särskiljas från innehåll som har skapats av andra leverantörer, för vilket vi inte kan ta ansvar eller hävda ägarskap. Vi har ingen kontroll över huruvida länkade webbplatsoperatörer uppfyller gällande integritetslagstiftning. Denna integritetspolicy gäller därför inte för webbplatser som tillhör andra operatörer, även om du besöker dem via länkar på vår webbplats. Du uppmärksammas på integritetsvillkoren för de andra leverantörerna i respektive fall. Vi tar inget ansvar för innehållet på tredjepartswebbplatser. Vänligen meddela oss om du upptäcker några relevanta överträdelser. Vi kommer att granska länkarna och avlägsna dem i förekommande fall.

Google Maps

Vår hemsida inkluderar en inbyggd karta med material från Google LLC's Google Maps tjänster via en API. För att kunna visa detta innehåll på din webbläsare behöver Google ta emot din IP-adress och platstjänstinformation, annars kan det inbyggda materialet inte levereras. Information om din IP kommer att skickas till en Googleserver i USA. När du besöker vår hemsida kommer en så kallad kak-banér att ge dig information om hur Google Maps används, vilken refererar till denna information om dataskydd. Om du samtycker till denna hantering klickar du på kategorin för denna kaka för att ge ditt samtycke i enlighet med juridisk bakgrund mot Art. 6 para 2 lit. a) GDPR. I enlighet med Art. 6 para 2 lit. a) GDPR ger du även ditt samtycke till att dina uppgifter hanteras i USA. EU-domstolen anser att nivån på dataskydd i USA är otillräcklig enligt EU-standard. Det finns risk att dina uppgifter kan komma att bli hanterade av myndigheter i USA i kontroll- och övervakningssyften, förmodligen utan möjlighet till rättsliga medel. 

Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Moderbolaget är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om datahantering av Google finns på Googles integritetspolicy. Om du vill se över eller återkalla ditt samtycke klickar du här.

Kontaktformulär

Du har möjlighet att kontakta oss via vårt kontaktformulär. För att kunna behandla din förfrågan samlar vi in följande information:

 • Namn, efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag

Dessutom kan du använda fri text för att lämna ytterligare information. Vi behöver uppgifterna så att vi vet vem som har skickat oss en förfrågan och för att kunna besvara den. Personuppgifter som du tillhandahåller när du fyller i vårt kontaktformulär kommer att hemlighållas. Vi kommer endast att använda dina uppgifter för att behandla din förfrågan. Den juridiska grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. (a) GDPR, som du ger genom att skicka din förfrågan. Vi vidarebefordrar dina uppgifter inom koncernen till det koncernföretag som ansvarar för din förfrågan. I vissa fall använder vi oss även av tjänsteleverantörer som också kan ta emot dina uppgifter.

Uppgifterna kommer att lagras så länge som krävs för att besvara din förfrågan. Dessutom kommer dina uppgifter att lagras inom den lagstadgade lagringsperioden.

Ansvarigt företag för kontaktformuläret som tillhandahålls på denna webbplats är:

RWE Renewables Sweden AB

Box 388
201 23 Malmö
Sverige
E-Mail: dataprotection.renewables.sweden@rwe.com 

Frågor och kommentarer

Du har rätt att inhämta information från oss utan kostnad angående dina lagrade personuppgifter och motsätta dig behandlingen eller användningen av dina uppgifter. Du kan även utöva dina rättigheter att blockera, radera eller korrigera dina personuppgifter. Kontakta oss på dataprotection@rwe.com om du har några frågor eller förslag angående integritet.

 

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter baserat på en intresseavvägning eller allmänt intresse, om din personliga situation motiverar detta.  Detta gäller även all profilering som baseras på detta villkor.

Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa ett nödvändigt behov av behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen fungerar som hävdande, utövande eller försvar i anslutning till juridiska anspråk.

Tillbakadragandet kan göras informellt och bör, om möjligt, riktas till:

RWE AG, RWE Platz 1, 45141 Essen, Tyskland, E-post dataprotection@rwe.com

 

Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Det står dig fritt att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för den statliga kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tyskland) angående frågor om dataskydd.

I takt med att internet fortsätter att utvecklas kan det hända att vår dataskyddsstrategi justeras i enlighet med detta. Vi kommer att meddela alla ändringar i god tid via denna webbplats.

 

RWE Group 2020, Essen