RWE Image

Offshore Windfarm

Rødsand 2

Fakta och siffror

Placering

9 km utanför kusten från Rødbyhavn – mellan den tyska ön Fehmarn och den danska ön Lolland

Driftsättning

2010

Total Installerad kapacitet

207 MW

Antal turbiner

90 stycken

Turbinhöjd

69 meter

 

Rødsand 2 togs i drift i oktober 2010 och ligger söder om den danska ön Lolland i Östersjön, ungefär 10 km sydost om Rødbyhavn. Med en installerad kapacitet av 207 MW försörjer denna havsbaserade vindkraftspark 146 609 danska hushåll med grön energi.

De 90 turbinerna med vardera kapacitet på 2,3 MW är placerade i 18 enheter i fem rader böjda i riktning mot land och täcker 34 km2. Turbinernas torn är 68,5 meter höga och har en rotordiameter på 93 meter. Deras sammanlagda höjd är 115 meter. Turbinerna installerades på ett vattendjup om 8 meter och den årliga besparingen av CO2-utsläpp uppgår till 296 296 ton. Vindkraftsparken, med en investeringsvolym på 400 miljoner Euro, invigdes i oktober 2010. Andra vindkraftsparker i RWEs portfölj samt nyare projekt har modellerats efter denna vindkraftspark som redan har varit i drift i flera år.

Projektet drar nytta av en ideal kombination av havsbaserade förhållanden: mycket vind, kustnära, relativt grunda vatten, låga tidvatten och goda förhållanden på havsbottnen i Östersjön. Varje turbin är kopplad till en transformatorstation med sammanlagd 75 km undervattenskablar. Därifrån leder en 40 km lång undervattenskabel elektriciteten till land där den kopplas till det danska elnätet.

Eftersom 80% av parkens andelar såldes under 2013, håller nu RWE en minoritetsandel på 20% i vindkraftparken och är endast ansvariga för drift och underhåll.