Dina inställningar för kakor och pixlar på https://se.rwe.com

Välj vilka kakor och pixlar vi får använda. Vänligen notera att vissa kakor och pixlar är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Om du fritt vill kunna använda alla tjänster på denna hemsida behöver du välja alla kategorier av kakor och pixlar. Vänligen se vår Integritetspolicy för mer information.

    • Upprätthålla stabiliteten på vår hemsida.
    • Spara dina inloggningsuppgifter.
    • Tillåter att förbättra användarvänligheten.
    • Ger visuell information om platser.
    • Ger visuellt förberedd information om innehåll/statistik.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för kakor och pixlar på https://se.rwe.com genom att gå in på vår Privata uppgifter.

Visa detaljer
Välj alla Bekräfta val

Under byggnation och utveckling

I Norden utvecklar vi projekt från tidigt skede, till byggnation och driftsättning. RWE Renewables har förnärvarande omkring 3 000MW i vår utvecklingsportfölj, nedan finns mer information om utvalda projekt. Hör gärna av er om ni har några frågor kring våra pågående projekt, eller om ni ser nya möjligheter till utveckling.

Nysäter Vind tillför 475 MW förnybar el till Svenska energisystemet

RWE Renewables deltar i byggnationen av Nysäter vindkraftspark i Viksjö, Härnösand, som en av Sveriges största vindkraftsparker. RWE Renewables har en 20-procentig ägarandel och ansvarar för det operativa ledarskapet. Vindkraftsparken kommer att bestå av 114 turbiner med en total installerad kapacitet på 475 MW. Vindkraftsparken förväntas generera ungefär lika mycket el som hela Västernorrland förbrukar under ett år. Mer information om projektet.

Södra Midsjöbanken Ett historiskt Svenskt energiprojekt på upp mot 1 600 MW

Detta är vårt största utvecklingsprojekt i Norden, vi planerar en havsbaserad vindkraftspark ca 10 mil från svenska fastlandet mot gränsen till Polen. Fördelen med havsbaserad vindkraft är att den stabilt levererar energi under en majoritet av årets timmar, och vid Södra Midsjöbanken har vi funnit ett område med goda vindar, gynnsamma bottenförhållanden samt låg konflikt med andra intressen.

Konstruktion av vindkraftsparken, med en planderad installerad kapacitet på 1 600 MW, kommer på ett dramatiskt sätt stärka energiförsörjningen i södra Sverige och minska kapacitetsbristen där elen behövs som mest för att ställa om vår industri och vägtransporter.

Projektet utvecklas i nuläget med mål att kunna leverera el 2027 till den svenska energiomställningen. Vi har stor erfarenhet av denna typ av storskaliga projekt, och är övertygande om att vi ska kunna utveckla området i gott samspel med marint djurliv samt andra havsbaserade intressen. Ni får gärna höra av er till oss om ni vill veta mer!

Mer information om projektet: https://sodra-midsjobanken.rwe.com

Källmyrberget

Projektet Källmyrberget ligger i kommunen Ljusdal i Gävleborgs län. Det ligger nära en kommande stamnätsstation, vilket möjliggör en direktanslutning till elnätet. Projektet är i ett tidigt utvecklingsstadium. Som mest planerar vi för 30 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter.

Vi har haft samråd om projektet för att ta in synpunkter under hösten 2020. Med hänsyn till rådande omständigheter har denna hållits digitalt. Mer information om projektet finns på https://kallmyrberget.rwe.com/.

Gräsås

RWE planerar ett projekt kallat Gräsås beläget 9 km norr om Oskarström i Halmstads kommun. Det består av upp till 7 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter.

Under december 2020-januari 2021 pågick samråd om projektet med särskilt berörda enskilda och allmänheten. På grund av Corona-pandemin genomfördes samrådet på distans. Mer information finns på: grasas.rwe.com